Portier

Zo, ben je daar eindelijk (weer)!


Je bevindt je bij de PORTIERSLOGE van het Webgebouw van het Einsteingenootschap. Van hieruit zijn de Entree,  de Centrale Hal en de Bovenzaal bereikbaar door de schuin gedrukte, blauwe  koppelingen onderaan deze bladzijde aan te klikken.

Eerst even iets over de acties:
Op mijn facebook-pagina:  Henk Dorrestijn "Op het Spoor van de Tijd" vertel ik over mijn avonturen om de belangrijkste conclusies uit het gelijknamige boek aan de man te brengen binnen het  gesloten bastion van de natuur- en sterrenkundigen. Vooral mijn conclusie dat de Lorentzcontractie niet bestaat, is als vloeken in de kerk, en mijn bewering dat ik een formule van Einstein heb verbeterd, heeft mij al een minderwaardige discussie opgeleverd met een achtenswaardige hoogleraar.

In het tweemaandelijkse Vlaams Nederlandse tijdschrift 'Filosofie' is in het maart/april nummer van 2016 een artikel van mij verschenen over de filosofische gronden waarop de huidige opvatting over de Lorentzcontractie moet worden afgewezen. Zie FILOSOFIE

 

Lees het interview dat in de NRC heeft gestaan over mijn enthousiasme over de relativiteitstheorie: zie interview of volg de link  

http://www.nrc.nl/next/2015/ 11/01/einsteins- relativiteitstheorie-is-voor- mij-de-ul-1553856

Actie: het meten van  zwaartekrachtgolven. Op 11 februari wordt er een persconferentie gehouden waarbij de resultaten van de zwaartekrachtgolvenmetingen in de VS bekend worden gemaakt. Op De Wereld Draait Door werd dat met laaiend enthousiasme bekend gemaakt. Morgen is het zover, ze moeten daar op terugkomen. Mijn actie bestaat er in dat ik op grond van het ontkennen van de Lorentzcontractie en de gekromde ruimte tot iets andere, aanvullende verwachtingen kom over de gemeten signalen. Zie daartoe de email die ik aan DWDD had willen zenden (en waarvan ik ze wel op de hoogte heb gebracht).

Mijn volgende actie bestaat (intussen is dit een vorige actie) er uit dat ik Robbert Dijkgraaf tijdens een lezing over Einstein en Relativiteit op 24 november een paradoxale kwestie ga voorleggen waarover ik hem al een email heb toegezonden: zie Lorentzcontractie

De actie gelukte niet direct tijdens de lezing omdat er geen vragen konden worden gesteld, maar na afloop kon ik het boekje aan de heer Dijkgraaf overhandigen. Zie de facebook pagina voor foto's.
Tot op heden is er nog geen reactie. Deze is volgens zijn secretaresse ook niet meer te verwachten omdat de heer Dijkgraaf het gewoon te druk heeft. Jammer..
maar de heer
Harm van der Lek heeft voorgesteld om een POLEMIEK  over de Lorentzcontractie aan te gaan. Zie aldaar.

 

Eerst even iets over het boek

Op het Spoor van de Tijd 

Dit boek analyseert op niet-traditionele wijze de relativiteitstheorie
en laat daarmee zien waar de zwakke punten in de theorie schuilen:
een belangrijke nieuwe benadering van de theorie!


Over het boek vind je meer informatie bij:
  Boek Bestellen    

De boekpresentatie was een zeer geanimeerde bijeenkomst in de Haagse Kunstkring op 10 juli 2015. Voor een impressie, zie het YouTube filmpje https://www.youtube.com/watch?v=aR8-vsBhMOQ  

Mensen die de laatste tijd het boek hebben besteld, zullen daarin enkele losse A4-tjes hebben gevonden met ERRATA en een verbeterde versie van Bijlage II en sinds kort een nieuwe Bijlage X waarin wordt toegelicht hoe een rijdende trein aan zijn zogenaamd gekrompen lengte komt. 
Deze informatie is natuurlijk voor iedereen beschikbaar, zie   Errata

 

In de  Entree  is het laatste nieuws te zien en worden allerlei wetenswaardigheden verteld. We willen er een tekening van de STRUCTUUR  van dit webgebouw hangen, als dat lukt. Via de zijkamers is meer te vinden over Einstein en er is een bibliotheek en een boekenrubriek en nog wat creatief gedoe. Verder is er een min of meer filosofische hoek, waar aandacht wordt besteed aan het begrip Ether en waar de relativiteitstheorie wordt gedemonstreerd met Geluid. Verder wordt er de Tweelingparadox door Einstein besproken, maar daarvoor moet je al wat meer van de theorie weten. 

De Centrale Hal is de belangrijkste zaal, want daar vind je de vertaling en de uitleg bij de Speciale Relativiteitstheorie, inclusief de formule  E = m c .  De paragrafen 1 tot en met 5 gaan over de veranderingen van de tijd en de lengte in een bewegend stelsel. De paragrafen 6 t/m 9 laten zien hoe dit kan worden toegepast op lichtbundels. De laatste paragraaf gaat over de massa van een bewegend voorwerp en als toegift heeft Einstein de formule E = mc2 afgeleid in een apart artikel. 
Naast iedere vertaalde paragraaf is er een parallelle paragraaf met Uitleg.

In de Bovenzaal komt de Algemene Relativiteitstheorie te hangen. Neem ons niet kwalijk, het is in de Bovenzaal  nog wat rommelig, want we zitten volop in de verbouwing, maar wat klaar is, wordt gepresenteerd.

Om snel bij de vertaling of de uitleg van het artikel over de speciale 
relativiteitstheorie te komen, gebruik je de koppeling:
  Vertaling (inhoud) of Uitleg (inhoud)


 De website van het Einsteingenootschap heeft als doel de Relativiteitstheorie  
begrijpelijk te maken
 aan de hand van de oorspronkelijke artikelen van Einstein. 

De relativiteitstheorie. Iedereen met middelbare school wiskunde of iets vergelijkbaars, kan die fascinerende theorie begrijpen. Jong of oud, maakt niet uit. Het kost tijd, soms maakt het je wanhopig,  maar het is de moeite waard! Wil je meedoen aan dit project, ga dan naar de pagina met Cursusinformatie  .  
Voor vragen:  zie de pagina Contact

Er moet op worden gewezen dat de vertaling van Einsteins teksten onder het copyright vallen evenals de uitleg bij de vertaling. Je mag er dus geen eigen handeltje mee beginnen.