Lorentzcontractie

Terug naar de portier

De belangrijkste stelling uit het boek Op het Spoor van de Tijd is boudweg: "De Lorentzcontractie bestaat niet!".

In het boek is daar een vernuftig bewijs voor geleverd door middel van de Scherm en Raamparadox, maar achteraf heb ik een veel helderder gedachte-experiment verzonnen, waarmee ik hoop anderen  er ook van te overtuigen dat de Lorentzcontractie de Relativiteitstheorie in de weg zit.

De genoemde gedachtegang wilde ik aan Prof. Dr. Robbert Dijkgraaf voorleggen in de hoop van hem een antwoord en een mening te krijgen. Dat is niet gelukt, maar na zijn lezing op 24 november 2015 in het kader van de expositie Einstein&Friends van het Boerhaave Museum heb ik hem mijn boekje kunnen overhandigen en hem aan mijn brief herinnerd. 

De brief die ik hem heb gestuurd, luidt als volgt:

Geachte Prof. Dijkgraaf,

Op dinsdag 24 november zal ik als geïnteresseerde toehoorder de lezing "Einstein en Relativiteit" volgen die u in Leiden gaat geven in het kader van de tentoonstelling "Einstein & Friends" in het Boerhaavemuseum.

Ik had het plan opgevat u een vraag voor te leggen zodra u aan het eind van de lezing het publiek daartoe in de gelegenheid zou stellen. Mijn vraag betreft de Lorentzcontractie en stelt eigenlijk de bestaansgrond van de Lorentzcontractie ter discussie.

Mij werd echter afgeraden dit onverwacht tijdens een dergelijke bijeenkomst te doen om niet te worden weggezet als een van de vele "gekken" die menen de relativiteitstheorie onderuit te kunnen halen. Daarom heb ik mijn vraag hieronder geformuleerd en ik zou het waarderen indien u hierop een antwoord in de lezing zelf of in een persoonlijke reactie zou willen geven.  

Het gaat om het volgende:  

Uit §2 van zijn artikel "Zur Elektrodynamik bewegter Körper" van 1905 volgt dat Albert Einstein ondubbelzinnig de mening was toegedaan dat een trein die langs een perron raast volgens de waarnemende perronchefs bij een nauwkeurige meting een fysiek kortere lengte vertoont dan dezelfde trein bij stilstand. Naderhand heeft deze fysieke lengteverkorting de naam Lorentzcontractie of Lorentz-FitzGeraldcontractie gekregen.

Ik stel daar tegenover dat de passerende trein bij meting in het stelsel in rust (waar het perron deel van uitmaakt) exact dezelfde lengte heeft als bij stilstand. De verklaring is eenvoudig: we denken ons in dat de trein voorafgaand aan zijn passage langs het perron op zekere afstand op deze rechtlijnige spoorlijn stilstond. Daarbij heeft de trein bij meting een bepaalde lengte tussen de voorpunt en de achterpunt. Op een bepaald exact gelijk moment volgens alle met synchroon lopende klokken toegeruste waarnemende perronchefs begint de trein te versnellen (versnelling g) teneinde de snelheid te bereiken waarmee hij langs het perron zal razen. Deze snelheid wordt na T sec bereikt. Daarna wordt de snelheid constant gehouden. Beide punten voor en achter hebben dan dezelfde snelheid v = g.T m/s. De waarde T geldt voor alle waarnemende chefs in het stilstaande stelsel. In deze tijd heeft zowel de voorpunt als de achterpunt een afstand afgelegd in het stilstaande stelsel van ½.g.T2 meter. Omdat beide punten gezien vanuit het stilstaande stelsel dezelfde afstand hebben afgelegd, is het afstandsverschil op het tijdstip T onveranderd, dus nog steeds meter.

Deze uitkomst is in strijd met de gedachte dat de trein een contractie heeft ondergaan en ik trek daaruit de vergaande conclusie dat de fysieke Lorentzcontractie niet bestaat.

De vraag die ik u wil stellen, is of u het hiermee eens bent of dat u hier een andere verklaring tegenover kunt zetten.

 Opmerking: Het voordeel van mijn interpretatie is dat de relativiteitstheorie iets van zijn mystieke karakter verliest, dichter aanleunt bij de filosofie en de natuurkunde en daardoor niet langer het voorstellingsvermogen van een natuurkundige te boven hoeft te gaan.  Ik heb mijn ideeën in het boekje "Op het Spoor van de Tijd" vastgelegd, dat ik u binnenkort hoop te kunnen doen toekomen, een boek dat als doel heeft de relativiteitstheorie in eenvoudige middelbare schoolwiskunde en mechanica over het voetlicht te brengen.  

Met vriendelijke groeten,  

Henk Dorrestijn