Cursusinformatie

 
Naar Portier Link is opgeheven


INFORMATIE 
Niet meer van toepassing!

 Speciale Relativiteitstheorie voor doorzetters

Einstein in 7 maanden!

Dat kan aan de hand van het beroemde eerste artikel van Einstein over de Relativiteitstheorie:
 "Zur Elektrodynamik bewegter Körper"      uit 1905.
Een uitleg, waarbij we Einstein op de voet volgen. 

We gaan de Speciale Relativiteitstheorie  bestuderen en begrijpen!  
Dit artikel is uit het Duits vertaald en er wordt een uitgebreide uitleg bij gegeven. 
Wanneer je de paragrafen van de vertaling en de bijbehorende uitleg netjes af kunt drukken, heb je een boekwerk. 

Of het afdrukken lukt of niet, je kunt beginnen de vertaling te lezen en te bestuderen. Alles wat je niet begrijpt,  probeer je terug te vinden in de uitleg. 

De cursus is dus een Doe 't Zelf cursus! Dat valt tegen, maar bedenk: "Het is gratis!" en verder sta je er niet alleen voor.

Bij het bestuderen zullen er heel wat vragen op komen borrelen die goed zijn om de hersens te slijpen. Soms wordt dat te veel en zou men een vraag willen stellen.
Een vraag kan worden gesteld door een e-mail te zenden aan het Einsteingenootschap. We streven er naar binnen een week de vraag te beantwoorden. Zie de pagina Contact

Deel I van het artikel is met betrekkelijk weinig wiskunde te begrijpen: HAVO-wiskunde moet voldoende zijn.
Deel II betreft toepassingen, vooral van elektromagnetische aard. Die zijn echt pittig!

Wat heb je nodig: 
tijd! vertrouwen! concentratie! verwondering! tevredenheid! 
en papier en potlood!