Filosofie

 

Terug naar de portier
Naar 

In het blad Filosofie verscheen een artikel van mijn hand waarin op filosofische gronden wordt beargumenteerd waarom de opvatting dat de Lorentzcontractie van een (snel) bewegend voorwerp zou bestaan uit een daadwerkelijke krimp van het voorwerp een verkeerde interpretatie is van de relativiteitstheorie. Zie de afdruk van het artikel hieronder.

 

 

 

 

 

 

Naar boven