RelativiteitspoŽzie

 

Naar  Albert Einstein
Naar  Creatief met Einstein 
Naar Entree

 

RelativiteitspoŽzie

Het eerste couplet van het lied VEERPONT van Drs.P 
geeft blijk van een treffend staaltje relativiteitszin van deze
liedjeszanger:

Veerpont

Wij zijn hier aan de oever van een machtige rivier
De andere oever is daarginds, en deze hier is hier
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant
Die wordt dan deze kant zodra wij daar zijn aangeland
En dit heet dan de overkant, onthoudt u dat dus goed
Want dat is van belang voor als u oversteken moet
Dat zou nog best eens kunnen, want er is hier veel verkeer
En daarom vaar ik steeds maar vice versa heen en weer

Heen en weer
Heen en weer
Heen en weer
Heen en weer

 

Gedicht van Hans Andreus
geplaatst op een plaquette langs de rivier de Geul

OBSERVATIES

(met dank aan Jacques Smeets)

Deeltijd

 

Aan gene zijde gaan de wijzers trager.

Daar kun je rustig
achter blijven.

Maar wie van daar naar hier
de traagheid
wil verplaatsen,
die komt bedrogen uit.

Die gaat steeds
sneller lopen.

Caroline Wiedenhof
18 april 2005

 

Je meet fout 

De meetslaaf beweegt
met de staaf om te meten
vliegensvlug mee met de vluchtende balk 
en vlijt er zijn starre staaf langsheen, 
gelijk als toen in rust (in absolute rust)
toen de meetslaaf met zijn meetstaaf
de te meten balk in alle rust kon meten,
en meet hetzelfde als voorheen.

Rusteloos meet hij voort
opnieuw de balk die passeert
en niet meer in te halen valt.
Dan meet hij maar de tijd en hoe snel de balk gaat
of waar deze zich bevindt op tijdstip nul
Maar hoe hij het ook wendt of keert
De meetslaaf meet hetzelfde niet
en meet misschien verkeerd.

 Angstzweet breekt hem uit
de meetslaaf zou zo graag het goede meten
maar heeft geen goede naam
De waarnemer worstelt met de meetfout

waaraan hij niet ontkomen kan
omdat hij alleen maar waar kan nemen
zoals hij dat kan, "zoals we uit ervaring weten"
voegde Einstein daaraan toe.


Wiebe de Wit
29 februari 2006

 

Uit de bundel "Wis- en Natuurlyriek"
van Drs. P en Marjolein Kool
Utigeverij Nijgh & Van Ditmar in 2000

Gedicht van Drs.P

            FORMULE

Schrandere opmerking:
'E = mc2'
Ja, Albert Einstein - 
Die kende zijn vak

En zijn betoog was heel
Argumentatierijk
(Blijft achterwege hier
Voor het gemak)

en een gedicht van Marjolein Kool

X-as                        

Een x-as, ziek en hoogbejaard,
lag op zijn doodsbed neder
en sprak, berustend en bedaard:
"Wij zien elkander weder.

Men heeft mij immers steeds beloofd
dat ik, na het cremeren,
wanneer het vuur zal zijn gedoofd,
als as zal wederkeren.'


Naar begin