Entree

 


Terug naar Portier 
  of de  Centrale Hal     of de     Bovenzaal  

Vanuit de Entree krijg je toegang tot de bibliotheek met titels van boeken op dit gebied en hoe je aan tweede hands boeken kunt komen. Verder enkele boekbesprekingen. Je kunt de cursusbegeleider opzoeken als je vragen hebt. Er staat ook nog een vitrine met wat losse informatie over de heer Albert Einstein, als inspiratiebron voor het muziekleven en voor theater- en filmmakers. En voor postzegelverzamelaars niet te vergeten.

Hoe je hier ook gekomen bent, via zoeken naar speciale relativiteitstheorie  of zelfs via de naam van de cursusbegeleider Henk Dorrestijn:  je bent welkom ! 

 

Waarom klokken langzamer lopen als ze met (grote) snelheid passeren, kan worden gedemonstreerd met geluid! Zie het Geluidanalogon

De website-editors hebben versterking gekregen van de enthousiaste Einsteinkenner: Karel de Vlieger. Hij houdt zich vooral bezig met de Algemene Relativiteitstheorie die hij volledig heeft uitgespit in zijn website  http://www.voorbijeinstein.nl/kareldevlieger/ .
Bekijk nu hoe Einstein zelf de Tweelingparadox  weerlegt. 
De vertaling van het Einstein-artikel over de gelijkwaardigheid van energie en massa en de uitleg bij de formule E=m c2 zijn klaar. Zie  Vertaling E=mc2  of   Uitleg E=mc2

 
Prachtige foto's van een wervelwind en een  draaikolk. Zie Uitleg  §6plus  Wervelwinden en draaikolken
Nieuwe gedichten Relativiteitspoëzie

Boekbesprekingen  vind je in  Boekbesprekingen :
"De sublieme eenvoud van Relativiteit" door Sander Bais
"Einstein in Nederland" door  Sybe Izaak Rispens 

         

Misschien kom je speciaal af op de website om de Speciale Relativiteitstheorie te bestuderen, dat verheugt ons bijzonder.  Start dan vanuit de  Centrale Hal 
Het bestuderen van de ruim  honderd jaar oude speciale relativiteitstheorie maakt verbazingwekkend duidelijk waar heden ten dagen de natuurkunde en de sterrenkunde mee bezig zijn. Het geeft meer inzicht in de werkelijke problemen van de hedendaagse natuurkunde en sterrenkunde dan het gehele natuurkunde programma van de middelbare school bij elkaar. 

Nou ja, overdrijven is ook een kunst, net zoals relativeren.