Alg Rel Theorie

Naar Bovenzaal  
Naar Vertaling Inhoud ART  van de Algemene Relativiteitstheorie


Toelichtend VOORWOORD


Het artikel "Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie" dat in maart 1916 in de "Annalen der Physik"  werd gepubliceerd was niet de eerste poging van Einstein om een Algemene Theorie te formuleren. Eigenlijk zie je dat Einstein al vrij snel na de publicatie van zijn Relativiteitstheorie uit 1905 tekenen vertoont naar een algemenere  theorie toe te willen. In  januari 1908 verscheen er van hem al een artikel in het "Jahrbuch der Radioaktivität und Elektronik ", waarin hij de invloed van zwaartekracht op klokken en licht behandelde.  In 1911 ging hij hierop door en in 1912 verschenen er een drietal artikelen over de zwaartekracht als voorproefje naar een algemene theorie.  
In mei 1913 verscheen het belangrijke artikel:   "Een ontwerp voor een veralgemeniseerde relativiteitstheorie en een theorie voor de zwaartekracht"   

In de rest van dat jaar en tot oktober 1914 werd de theorie verder verfijnd. Toen was er een jaar "radiostilte" op dat gebied. Pas in november 1915 ging de ontwikkeling van de Algemene Relativiteitstheorie aantoonbaar verder met "Zur allgemeinen Relativitätstheorie" , gevolgd door een artikel over de periheliumbeweging van Mercurius, om ten slotte te culmineren in maart 1916 in het hier als eerste aangehaalde artikel "Die Grundlage….." , vertaald als: "De grondslag van de algemene relativiteitstheorie".

Het artikel van meer dan 50 bladzijden, verdeeld over 22 paragrafen, is ingedeeld  in 4 hoofdstukken:

A.                Principiële overwegingen bij het relativiteitsbeginsel

B.                 Wiskundige hulpmiddelen ten behoeve van de opstelling van algemeen covariante vergelijkingen

C.                De theorie van het zwaartekrachtveld

D.                Toepassingen in de natuurkunde

De precieze inhoud vinden we in de vertaling  In de vertaling zijn vaak woorden onderstreept, waarmee is aangegeven dat dit woord in de toelichting verder zal worden uitgelegd (zodra dat deel van de toelichting gereed is). 

Laten we maar eens gaan kijken naar de inleiding van Einstein bij het artikel.

PS. Je zult bemerken dat de vertaling, laat staan de uitleg van de algemene relativiteitstheorie zoals hier gepresenteerd, nog pas klaar is tot en met  §7. Wie niet wil wachten op de rest verwijzen we naar de website:  http://www.voorbijeinstein.nl/html/artikel_art.htm van Karel de Vlieger, die sinds kort de gehele vertaling plus uitleg op de site heeft staan. Een bewonderenswaardig stuk werk. December 2014.