VERTALING ART


Naar VOORWOORD ART    

                        Inhoud

Inleiding

A.    Principiële overwegingen bij het relativiteitsbeginsel.  

§ 1     Opmerkingen bij de speciale relativiteitstheorie

§ 2    De redenen die een uitbreiding van het relativiteitsbeginsel noodzakelijk  maken


§ 3   Het ruimte-tijd-continuüm.  De eis van algemene covariantie  voor de vergelijkingen die de algemene natuurwetten uitdrukken.

§ 4    De relatie tussen de vier coördinaten die we verkrijgen uit 
          ruimte en tijdmetingen.  Een analytische uitdrukking voor het 
        zwaartekrachtveld.

B.        Wiskundige hulpmiddelen om algemeen covariante vergelijkingen op te stellen.  

§ 5   Contravariante en covariante viervectoren.  
 
§ 6    Tensoren van de tweede en hogere rang.  

§ 7    Vermenigvuldigen van tensoren.