VERTALING

Naar Vertaling Inleiding
Naar Uitleg Inhoud 
Naar  Voorwoord  
Naar Centrale Hal  

Vertaling van het artikel: "Zur Elektrodynamik bewegter Körper" van Albert Einstein, gepubliceerd in  Annalen der Physik, 17, 1905, p. 891-921

Vertaald door Henk Dorrestijn

            Inhoud  

Over de elektrodynamica van bewegende  voorwerpen 
van Albert Einstein

                  Inleiding   

I.     Het kinematische gedeelte

§ 1. De definitie van gelijktijdigheid

§2. Over de relativiteit van lengten en tijden
 
§ 3. Theorie van de coördinaten- en tijdtransformatie van een stelsel-in-rust naar een stelsel dat in een eenparige translatiebeweging verkeert. 

§4. De natuurkundige betekenis van de verkregen vergelijkingen voor onvervormbare voorwerpen en klokken die in beweging zijn.

§5.  Het additietheorema voor snelheden.   

 

II.    Elektrodynamisch gedeelte.

§6. Toepassing op Maxwell vergelijkingen

 §7. Doppler en aberratie

§8. Energie en stralingsdruk

§9. Elektrische stromen inbegrepen

§10. Massa bij versnelling

                    E=mc2 Massa is een vorm van energie

© Niets uit deze vertaling mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie. microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vertaler H.J.Dorrestijn