UITLEG

 

 

Naar Uitleg Inleiding     Naar Voorwoord     Naar  Vertaling Inhoud     Naar Centrale Hal

WERKBOEK RELATIVITEITSTHEORIE

Een uitleg waarbij we Einstein op de voet volgen, stap voor stap! 

Inleiding                    Waar deden ze toen zo moeilijk over?  

Deel 1           

Is een meter altijd een meter en een seconde een seconde?
  
1 Klokken              
Een vrolijk spel met klokken                          
 
2 Balken                  Twee cowboys op een vliegende balk              

2  plus                      Te vlug geschoten!                                               
3 Wiskunde
            Wiskundig Avontuur                                           
4 Natuurkunde      Effect op lengte en tijd                       
plus
                     Verleden, heden en toekomst                                 
5 Optellen               Ingewikkeld optellen                                      
5 plus                       Somtekening             

En nu: De toepassingen!                                                                         

Deel II             
 6 Maxwell               De elektrische stroom in de bewegende geleider
6 plus                        Wervelwinden en draaikolken 
7 Sterren                   Verkleurende en verschuivende sterren.  
7 plus                        Begrijpelijke afleidingen voor Doppler en aberratie 
8 Lichtenergie         
Energie blijft niet behouden en straling oefent druk uit        
8 plus
                        Alternatieve afleiding voor energieverhoudingen 
9 Elektrische stromen                 Maxwell, Lorentz  en  het relativiteitsprincipe 
10 Massa en snelheid                 Massa hangt af van de snelheid                       

Nagekomen mededeling:

 E=mc2                    Massa is een vorm van energie!